Ajankohtaista

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 20182017
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä
TyEL-maksu 

(v. 2018 käytetään vuoden 2016 palkkasummaa)

% palkoista% palkoista
 • alle 2 059 500
 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2016 on ollut vähintään 2 059 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
25,3 %25,1%
Työntekijän osuus
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat
 • 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)
 • ​63–67-vuotiaat
6,35 %

7,85 %

6,35 %

6,15 %
7,65 %​6,15 %
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 €/6 kk.25,3 %25,1%
TYEL-ansion alaraja58,27 €/kk58,19 €/kk
 YEL-maksu
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat*  (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)
 • 63-67 vuotiaat
24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat  (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*
 • 63-67-vuotiaat
18,80 %

19,70 %

18,80 %

18,798%

19,968%

18,798 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
YEL-työtulon alaraja7 656,26 €/v7 645,25 €/v
YEL-työtulon yläraja 173 875 €/v173 625,00 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 576,00 €/v12 564,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 576,00 €/v12 564,00 €/v
MYEL-maksu
 • alle 53-vuotias
 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta
 • alle 53-vuotias
 • 53-vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta
13,0140 %

13,8240 %*

24,10 %

25,60 %

13,0140 %

13,8240 %

24,10 %

25,60 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 821,42—42 148,29 € välillä.

* Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu20182017
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.0,86 %1,08 %
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu20182017
palkansaajat % palkasta1,53 %*1,58 %
yrittäjät % työtulosta1,70 %*1,64 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo)1,53 %1,45 %
Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä vähintään 14 020 euroa.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta1,90 %1,60 %

Yhteensä
Yhteensä
työnantajan
osuus
työntekijän
osuus
201820172018201720182017
2 083 500 euron palkkasummaan asti2,55 %2,4%0,65 %0,80 %1,90 %1,60 %
2 083 500 euroa ylittävältä osalta4,5 %4,9 %2,60 %3,30 %1,90 %1,60 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,57 %1,5%0,65 %0,80%0,92 %0,70 %
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU20182017
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1 200 euroa (keskimäärin).0,80 %0,80 %
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU20182017
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin).0,07 %0,07 %

Kuusamon Toimialapalvelu Oy

Maaseläntie 5
93600 Kuusamo

Puh. 010 439 1551

Avoinna
Ma-Pe 8.00 - 16.00

Laskutus

Verkkolaskuosoitteemme 003724375579
Välittäjän tunnus 003710948874 (OpusCapita)

Paperiset ostolaskut pyydetään toimittamaan osoitteeseen

Kuusamon Toimialapalvelu Oy
PL 96986
00063 LASKUNET


Henkilöstö

Timo Kemppainen
toimitusjohtaja, KLT
timo.kemppainen(at)kuusamontoimialapalvelu.com
040 591 2720

Milla Ahola
kirjanpitäjä
toimisto(at)kuusamontoimialapalvelu.com
010 439 1551

Marja Kämäräinen
kirjanpitäjä
toimisto(at)kuusamontoimialapalvelu.com
010 439 1551

Tarja Manninen
kirjanpitäjä
toimisto(at)kuusamontoimialapalvelu.com
010 439 1551

Lähetä meille turvapostia

 

© Kuusamon Toimialapalvelu Oy | web design Davas